کامواهای با ضخامت متوسط

این قسمت شامل کامواهای دست بافت با ضخامت متوسط است؛

یعنی کامواهایی که مناسب بافت با میل بلند یا گرد شماره 4 تا 5 و همچنین قلاب های رنگی با همین شماره ها می باشند.

کامواهای با ضخامت متوسط  37 محصول وجود دارد

در صفحه
جدید
Available with different options
100 گرم  200 متر  %85 اکریلیک  15% پلیستر 
تومان 25.000
موجود
100 گرم  190 متر  %100 اکریلیک
تومان 33.500
موجود
90 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 28.000
عدم موجودی
100 گرم  210 متر 100% اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  210 متر 100% اکریلیک
موجود نیست
موجود
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 33.500
موجود
100 گرم  100 متر 100% میکرو پلی استر
تومان 40.000
Available with different options
100 گرم  150 متر %100 اکریلیک
تومان 14.000
جدید
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  200 متر  %100 کتان 
تومان 26.000 تومان 28.000
موجود
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 20.000
موجود
100 گرم  190 متر  %100 اکریلیک
تومان 22.000
Available with different options
100 گرم  116 متر  %100 اکریلیک اعلا 
تومان 33.000
عدم موجودی
100 گرم  تقریبا 150 متر  %100 اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  65 متر 
موجود نیست
موجود
100 گرم  100 متر 100% میکرو پلیستر
تومان 40.000
موجود
100 گرم 250 متر %100 اکریلیک
تومان 26.000
عدم موجودی
100 گرم  190 متر  %80 اکریلیک 20% پلی آمید
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  95 متر  %100 پلی استر
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  150 متر %73 ویسکوز 27% پلی استر
موجود نیست
موجود
100 گرم 120 متر 
تومان 26.500
عدم موجودی
100 گرم  240 متر 49% پشم 51% اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  200 متر %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
موجود نیست
عدم موجودی
%45 کتان 50% اکریلیک 
موجود نیست
عدم موجودی
موجود نیست
نمایش 1 - 24 از 37 آیتم