کامواهای نازک و ماشین بافت

در این قسمت، کاموا هایی که می توان آنها را با میل بلند یا گرد 2 تا 3.5 بافت و یا مناسب بافت با قلاب های استیل و همچنین قلاب های رنگی سایز 2 تا 3.5 هستند، قرار دارند.

این دسته از کاموا ها، ماشین بافت نیز می باشند.

کامواهای نازک و ماشین بافت  58 محصول وجود دارد

در صفحه
موجود
100 گرم  220 متر  %100 اکریلیک 
تومان 27.000
جدید
موجود
100 گرم  300 متر  %100 اکریلیک 
تومان 32.000
موجود
100 گرم  200 متر  %100  اکریلیک 
تومان 27.500
عدم موجودی
50 گرم  165 متر  %60 کتان
موجود نیست
موجود
100 گرم  250 متر  %100 اکریلیک 
تومان 28.000
موجود
90 گرم  270 متر  %100 اکریلیک
تومان 28.000
موجود
100 گرم  270 متر   %100 اکریلیک
تومان 30.000
جدید
Available with different options
100 گرم 400 متر  %100 اکریلیک 
تومان 21.000
موجود
100 گرم 320 متر  %100 اکریلیک
تومان 36.000
موجود
50 گرم  225 متر  %100 کتان
موجود نیست
موجود
100 گرم  326 متر  %100 اکریلیک اعلا
تومان 33.000
جدید
موجود
90 گرم  360 متر   %96 اکریلیک 4% پلیستر 
تومان 33.000
جدید
موجود
50 گرم  160 متر  %55 کتان 
تومان 25.000
موجود
100 گرم  240 متر  %100 اکریلیک 
تومان 27.000
موجود
100 گرم  200 متر  %100 اکریلیک 
تومان 35.000
موجود
100 گرم  350 متر 100% اکریلیک
تومان 40.000
جدید
تخفیف خورد
موجود
50 گرم  250 متر 
تومان 28.000 تومان 29.000
موجود
250 گرم  1000 متر  %55 کتان  45% اکریلیک اعلا
تومان 150.000
موجود
100 گرم  300 متر  %100 اکریلیک
تومان 22.000
جدید
موجود
100 گرم  565 متر  %100 اکریلیک 
تومان 80.000
عدم موجودی
100 گرم  330 متر  %55 کتان 45% اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  300 متر  %100 پشم 
موجود نیست
موجود
100 گرم 350 متر %100 اکریلیک
تومان 35.000
عدم موجودی
100 گرم  300 متر %30 پشم 70% اکریلیک
موجود نیست
نمایش 1 - 24 از 58 آیتم