ابریشم

در این قسمت، انواع ابریشم ساده و زریدار و اسپرت و همچنین ابریشم طبیعی ارائه شده است.

نخ ابریشم

یک محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 1 از 1 مورد