کتان

این قسمت شامل کامواهایی است که جنس آنها کتان می باشد.

کتان  12 محصول وجود دارد

جدید
تخفیف خورد
موجود
50 گرم  160 متر  %55 کتان 
تومان 24.000 تومان 25.000
موجود
50 گرم  165 متر  %60 کتان
تومان 22.000
موجود
50 گرم  225 متر  %100 کتان
تومان 22.000
موجود
250 گرم  1000 متر  %55 کتان  45% اکریلیک اعلا
تومان 150.000
جدید
موجود
100 گرم  565 متر  %100 اکریلیک 
تومان 80.000
جدید
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  200 متر  %100 کتان 
تومان 26.000 تومان 28.000
عدم موجودی
100 گرم  330 متر  %55 کتان 45% اکریلیک
موجود نیست
موجود
100 گرم  105 متر  %50 کتان 50% اکریلیک
تومان 25.000
موجود
250 گرم  %100 کتان  دو سوزنه
تومان 48.000
عدم موجودی
100 گرم 260 متر %100 کتان
موجود نیست
عدم موجودی
%45 کتان 50% اکریلیک 
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
250 گرم  125 متر 60% کتان 40% ویسکوز و پلیستر
موجود نیست
نمایش 1 - 12 از 12 آیتم