• ناموجود
میل کوتاه

میل کوتاه

از میل های کوتاه می توان برای بافت های با عرض کم استفاده نمود.