• ناموجود
Knitting Marker

نشانه گذار بافت

از نشانه گذار بافت برای علامت گذاری و مشخص کردن جاهای مهم در حین بافت استفاده می شود.

مشخصات

نمره کیفیت از 5
4.5