ارتباط با واحد پشتیبانی و خدمات مشتریان فروشگاه اینترنتی شهر کاموا :

پیام رسان بله

ارسال پیام از طریق بله >  ble.im/yarnstore

کانال شهر کاموا در بله > ble.im/shahrekamva

پیام رسان گپ

ارسال پیام از طریق گپ >  gap.im/yarnstore

کانال شهر کاموا در گپ > gap.im/shahrekamva

صفحه شهر کاموا در اینستاگرام

صفحه شهر کاموا در اینستاگرام instagram.com/ShahreKamva

راهنمای خرید از فروشگاه اینترنتی شهر کاموا

شرایط خدمات فروشگاه اینترنتی شهر کاموا

پیگیری سفارشات در شهر کاموا