کامواهایی که تاب آنها به صورت زنجیر بافت است ، در این شاخه ، معرفی می گردند.

زنجیر بافت  4 محصول وجود دارد

موجود
100 گرم  240 متر  %100 اکریلیک 
تومان 24.000
موجود
90 گرم  300 متر  %100 اکریلیک
تومان 24.000
جدید
موجود
250 گرم  %100 کتان  دو سوزنه
تومان 40.000
Available with different options
90 گرم  300 متر  %100 اکریلیک
تومان 17.000
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم