کامواهای با ضخامت متوسط

این قسمت شامل کامواهای دست بافت با ضخامت متوسط است؛

یعنی کامواهایی که مناسب بافت با میل بلند یا گرد شماره 4 تا 5 و همچنین قلاب های رنگی با همین شماره ها می باشند.

کامواهای با ضخامت متوسط  32 محصول وجود دارد

در صفحه
موجود
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 14.000
موجود
100 گرم  200 متر  %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
تومان 18.000
جدید
موجود
100 گرم  190 متر  %80 اکریلیک 20% پلی آمید
تومان 17.000
موجود
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 7.900
موجود
100 گرم  190 متر  %100 اکریلیک
تومان 13.000
تخفیف خورد
موجود
%45 کتان 50% اکریلیک 
تومان 18.000 تومان 20.000
موجود
100 گرم  240 متر 49% پشم 51% اکریلیک
تومان 17.000
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  150 متر %73 ویسکوز 27% پلی استر
تومان 17.000 تومان 19.000
موجود
100 گرم  تقریبا 150 متر  %100 اکریلیک
تومان 8.000
جدید
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  65 متر 
تومان 13.500 تومان 14.000
عدم موجودی
50 گرم
موجود نیست
موجود
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 13.000
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 90 متر  %100 پلی استر
موجود نیست
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  150 متر %100 اکریلیک
تومان 6.500 تومان 7.000
موجود
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 7.900
جدید
موجود
100 گرم  95 متر  %100 پلی استر
تومان 20.000
موجود
100 گرم  200 متر %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
تومان 17.000
موجود
موجود
100 گرم 250 متر %100 اکریلیک
تومان 11.000
موجود
100 گرم 120 متر 
تومان 10.000
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 170 متر  %25 پشم 75% اکریلیک 
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  100 متر 100% میکرو پلی استر
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم  190 متر  %80 اکریلیک  20% پشم
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم  170 متر %25پشم 75% اکریلیک
موجود نیست
نمایش 1 - 24 از 32 آیتم