کامواهای با ضخامت متوسط

این قسمت شامل کامواهای دست بافت با ضخامت متوسط است؛

یعنی کامواهایی که مناسب بافت با میل بلند یا گرد شماره 4 تا 5 و همچنین قلاب های رنگی با همین شماره ها می باشند.

کامواهای با ضخامت متوسط  33 محصول وجود دارد

در صفحه
موجود
100 گرم  تقریبا 150 متر  %100 اکریلیک
تومان 15.000
موجود
100 گرم  190 متر  %100 اکریلیک
تومان 25.000
Available with different options
100 گرم  116 متر  %100 اکریلیک اعلا 
تومان 26.000
موجود
100 گرم  65 متر 
تومان 18.000
موجود
100 گرم  95 متر  %100 پلی استر
تومان 27.000
موجود
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 25.000
Available with different options
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 13.000
Available with different options
100 گرم  150 متر %100 اکریلیک
تومان 9.000
موجود
100 گرم 250 متر %100 اکریلیک
تومان 23.000
عدم موجودی
100 گرم  210 متر 100% اکریلیک
موجود نیست
موجود
100 گرم  150 متر %73 ویسکوز 27% پلی استر
تومان 20.000
موجود
100 گرم  190 متر  %80 اکریلیک 20% پلی آمید
تومان 22.000
عدم موجودی
100 گرم  240 متر 49% پشم 51% اکریلیک
تومان 20.000
موجود
100 گرم 120 متر 
تومان 13.000
عدم موجودی
100 گرم  210 متر 100% اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  200 متر %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
موجود نیست
عدم موجودی
%45 کتان 50% اکریلیک 
موجود نیست
عدم موجودی
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  200 متر  %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
موجود نیست
عدم موجودی
50 گرم
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 90 متر  %100 پلی استر
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 170 متر  %25 پشم 75% اکریلیک 
موجود نیست
نمایش 1 - 24 از 33 آیتم