کامواهای با ضخامت متوسط

این قسمت شامل کامواهای دست بافت با ضخامت متوسط است؛

یعنی کامواهایی که مناسب بافت با میل بلند یا گرد شماره 4 تا 5 و همچنین قلاب های رنگی با همین شماره ها می باشند.

کامواهای با ضخامت متوسط  33 محصول وجود دارد

در صفحه
موجود
100 گرم 120 متر 
تومان 13.000
موجود
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 16.000
موجود
100 گرم 250 متر %100 اکریلیک
تومان 16.000
Available with different options
100 گرم  116 متر  %100 اکریلیک اعلا 
تومان 20.000
Available with different options
100 گرم  150 متر %100 اکریلیک
تومان 7.000
موجود
100 گرم  تقریبا 150 متر  %100 اکریلیک
تومان 8.500
عدم موجودی
100 گرم  210 متر 100% اکریلیک
موجود نیست
Available with different options
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 8.500
موجود
100 گرم  190 متر  %100 اکریلیک
تومان 13.000
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  150 متر %73 ویسکوز 27% پلی استر
تومان 18.000 تومان 20.000
Available with different options
100 گرم  210 متر 100% اکریلیک
تومان 17.000
تخفیف خورد
Available with different options
100 گرم  240 متر 49% پشم 51% اکریلیک
تومان 18.000 تومان 20.000
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  190 متر  %80 اکریلیک 20% پلی آمید
تومان 16.000 تومان 17.000
عدم موجودی
100 گرم  200 متر %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
موجود نیست
موجود
100 گرم  95 متر  %100 پلی استر
تومان 20.000
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  65 متر 
تومان 13.500 تومان 14.000
عدم موجودی
%45 کتان 50% اکریلیک 
موجود نیست
عدم موجودی
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  200 متر  %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
موجود نیست
عدم موجودی
50 گرم
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 90 متر  %100 پلی استر
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 170 متر  %25 پشم 75% اکریلیک 
موجود نیست
نمایش 1 - 24 از 33 آیتم