کامواهای نازک و ماشین بافت

در این قسمت، کاموا هایی که می توان آنها را با میل بلند یا گرد 2 تا 3.5 بافت و یا مناسب بافت با قلاب های استیل و همچنین قلاب های رنگی سایز 2 تا 3.5 هستند، قرار دارند.

این دسته از کاموا ها، ماشین بافت نیز می باشند.

کامواهای نازک و ماشین بافت  39 محصول وجود دارد

در صفحه
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  250 متر   %100 اکریلیک 
تومان 12.500 تومان 13.000
موجود
100 گرم  330 متر %50 نایلون  50% اکریلیک
تومان 14.000
عدم موجودی
100 گرم  230 متر  %50 بامبو 50% ویسکوز
موجود نیست
موجود
100 گرم  300 متر 100% پشم
تومان 19.000
جدید
موجود
50 گرم  225 متر  %100 کتان
تومان 17.000
موجود
نخ مرسریزه  تقریبا ۱۰۰ گرم
تومان 6.000
عدم موجودی
100 گرم  400 متر  %85 اکریلیک اعلا 
موجود نیست
موجود
100 گرم  220 متر  %100 اکریلیک 
تومان 13.000
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  250 متر  %100 اکریلیک
تومان 13.000 تومان 14.000
موجود
100 گرم  300 متر  %100 اکریلیک
تومان 9.000
موجود
100 گرم 340 متر  %100 اکریلیک
تومان 12.500
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  350 متر 100% اکریلیک
تومان 16.500 تومان 17.000
جدید
موجود
100 گرم  240 متر  %100 اکریلیک 
تومان 14.000
موجود
100 گرم 260 متر %100 کتان
تومان 17.000
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  300 متر  100% اکریلیک
تومان 17.000 تومان 18.000
جدید
موجود
100 گرم  280 متر  %100 اکریلیک
تومان 17.000
جدید
موجود
90 گرم  300 متر  %100 اکریلیک
تومان 15.000
موجود
90 گرم  300 متر  %100 اکریلیک
تومان 14.000
موجود
100 گرم  200 متر  %100  اکریلیک 
تومان 13.000
تخفیف خورد
موجود
90 گرم  270 متر  %100 اکریلیک
تومان 11.000 تومان 12.000
موجود
100 گرم 260 متر %25 پشم %70 اکریلیک
تومان 13.000
موجود
100 گرم  300 متر %30 پشم 70% اکریلیک
تومان 16.000
موجود
100 گرم  450 متر  100% اکریلیک 
تومان 12.500
عدم موجودی
100 گرم  300 متر %100 اکریلیک
موجود نیست
نمایش 1 - 24 از 39 آیتم