پشم

 با توجه به اینکه بسیاری از بازدیدکنندگان و مشتری های محترم ما، جنس مواد بکار رفته در کاموا برایشان بسیار مهم است به خصوص نسبت به پشم، و معمولا از ما در باره این که کدام کامواها پشم دارند می پرسند؛ به همین دلیل ما برای سهولت دسترسی و مشاهده و بررسی کامواهایی که دارای پشم هستند آنها را به صورت جداگانه در این قسمت قرار دادیم.

 با توجه به اینکه بسیاری از بازدیدکنندگان و مشتری های محترم ما، جنس مواد بکار رفته در کاموا برایشان بسیار مهم است به خصوص نسبت به پشم، و معمولا از ما در باره این که کدام کامواها پشم دارند می پرسند؛ به همین دلیل ما برای سهولت دسترسی و مشاهده و بررسی کامواهایی که دارای پشم هستند آنها را به صورت جداگانه در این قسمت قرار دادیم.

بیشتر

پشم  16 محصول وجود دارد

عدم موجودی
100 گرم  200 متر  %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
موجود نیست
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  200 متر %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
تومان 17.500 تومان 19.000
عدم موجودی
100 گرم 35 متر %70 اکریلیک 25% پشم
موجود نیست
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  240 متر 49% پشم 51% اکریلیک
تومان 17.500 تومان 20.000
موجود
100 گرم  300 متر 100% پشم
تومان 19.000
جدید
موجود
100 گرم  120 متر  %20 پشم 20% آلپاکا 60% اکریلیک
تومان 18.000
موجود
100 گرم 260 متر %25 پشم %70 اکریلیک
تومان 13.000
موجود
100 گرم  300 متر %30 پشم 70% اکریلیک
تومان 16.000
عدم موجودی
100 گرم  200 متر  %100 پشم
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  100 متر %25 پشم 75% اکریلیک
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 170 متر  %25 پشم 75% اکریلیک 
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم  190 متر  %80 اکریلیک  20% پشم
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم  170 متر %25پشم 75% اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  80 متر  %70 اکریلیک 25% پشم 5% پلی آمید
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  170 متر %30 پشم 70% اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم  280 متر %25 پشم 75% اکریلیک
موجود نیست
نمایش 1 - 16 از 16 آیتم