نازک

این دسته، شامل کامواهای نازک چند رنگ می باشد.

نازک  11 محصول وجود دارد

90 گرم 220 متر  %90 اکریلیک 10% پلی آمید 
جدید
200 گرم  1100 متر  %20 پشم  80% اکریلیک 
100 گرم  200 متر  %100 پشم
100 گرم  300 متر  100% اکریلیک
90 گرم  300 متر  %100 اکریلیک
جدید
100 گرم  280 متر  %100 اکریلیک
100 گرم 340 متر  %100 اکریلیک
جدید
100 گرم  320 متر  %100 اکریلیک 
جدید
100 گرم  360 متر   %100 اکریلیک اعلا 
100 گرم  350 متر  %100 اکریلیک
نمایش 1 - 11 از 11 آیتم