متوسط

در این قسمت، کاموا های با ضخامت متوسط که با میل 4 و 4.5 و 5 بافته می شوند قرار داده شده است.

متوسط  19 محصول وجود دارد

موجود
100 گرم  190 متر  %100 اکریلیک
تومان 25.000
Available with different options
100 گرم  116 متر  %100 اکریلیک اعلا 
تومان 26.000
موجود
100 گرم  95 متر  %100 پلی استر
تومان 27.000
موجود
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 25.000
Available with different options
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 13.000
Available with different options
100 گرم  150 متر %100 اکریلیک
تومان 9.000
موجود
100 گرم 250 متر %100 اکریلیک
تومان 23.000
موجود
100 گرم  150 متر %73 ویسکوز 27% پلی استر
تومان 20.000
جدید
موجود
250 گرم  %100 کتان  دو سوزنه
تومان 40.000
عدم موجودی
100 گرم  240 متر 49% پشم 51% اکریلیک
تومان 20.000
موجود
100 گرم 120 متر 
تومان 13.000
عدم موجودی
100 گرم  200 متر %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
موجود نیست
عدم موجودی
%45 کتان 50% اکریلیک 
موجود نیست
عدم موجودی
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
50 گرم
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 90 متر  %100 پلی استر
موجود نیست
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم  170 متر %25پشم 75% اکریلیک
موجود نیست
عدم موجودی
موجود نیست
عدم موجودی
350 تا 400 گرم خالص 3 سوزنه
موجود نیست
نمایش 1 - 19 از 19 آیتم