متوسط

در این قسمت، کاموا های با ضخامت متوسط که با میل 4 و 4.5 و 5 بافته می شوند قرار داده شده است.

متوسط  17 محصول وجود دارد

تخفیف خورد
موجود
100 گرم  150 متر %73 ویسکوز 27% پلی استر
تومان 18.000 تومان 19.000
موجود
100 گرم  170 متر  %100 اکریلیک
تومان 13.000
موجود
100 گرم  240 متر 49% پشم 51% اکریلیک
تومان 17.000
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم 90 متر  %100 پلی استر
موجود نیست
تخفیف خورد
موجود
100 گرم  150 متر %100 اکریلیک
تومان 6.500 تومان 7.000
موجود
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 7.900
موجود
100 گرم 180 متر %100 اکریلیک
تومان 7.900
جدید
موجود
100 گرم  95 متر  %100 پلی استر
تومان 20.000
موجود
100 گرم  200 متر %49 پشم 51% اکریلیک اعلا
تومان 17.000
موجود
100 گرم  190 متر  %100 اکریلیک
تومان 13.000
موجود
100 گرم 250 متر %100 اکریلیک
تومان 11.000
موجود
100 گرم 120 متر 
تومان 10.000
تخفیف خورد
عدم موجودی
100 گرم  170 متر %25پشم 75% اکریلیک
موجود نیست
تخفیف خورد
موجود
%45 کتان 50% اکریلیک 
تومان 18.000 تومان 20.000
موجود
50 گرم
تومان 3.500
عدم موجودی
موجود نیست
عدم موجودی
350 تا 400 گرم خالص 3 سوزنه
موجود نیست
نمایش 1 - 17 از 17 آیتم