میل بلند فانتزی

اندازهطول 35 سانتیمتر
مناسب برایبافت کامواهای ضخامت متوسط و ضخیم

میل بلند فانتزی

تومان 5.500

<