آلیز کشمیرا

تولیدکنندهآلیز
کشورترکیه
تاب کامواساده ( تابیده )
جنس کاموا%100 پشم
وزن100 گرم
متراژ300 متر
لوازم مورد نیازمیل 3 تا 4 // قلاب رنگی 2 تا 3.5
مناسب برایانواع بافت مردانه و زنانه
نمره کیفیت از 55

آلیز کشمیرا

تومان 19.000